Shell is een Nederlands-Brits energiebedrijf dat zich richt op het leveren van energie op een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier. Wij zijn actief in de hele keten van de exploratie van energiebronnen, de raffinage en ten slotte de verkoop van de eindproducten zoals bijvoorbeeld benzine en diesel via een netwerk van tankstations. In 2016 heeft Shell de New Energies-afdeling opgericht. Deze afdeling onderzoekt kansen en mogelijkheden op het gebied van nieuwe brandstoffen en op het gebied van duurzame elektriciteit.

Maar Shell is meer dan dat

De grote uitdaging de komende decennia – voor de samenleving en voor Shell – is minder CO2 uit te stoten en tegelijkertijd aan de wereldwijd toenemende vraag naar energie te voldoen. Op de klimaattop van Parijs eind 2015 hebben 195 landen afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2o Celsius voor het einde van de eeuw. Dit betekent dat de uitstoot van CO2 in 2050 wereldwijd 80-95% lager moet zijn ten opzichte van 1990.

Voor Nederland, en de andere 194 landen, betekent dit dat er een heleboel moet gaan veranderen. Daarom is de Nederlandse samenleving bezig met een energietransitie. Shell wil hierin een actieve rol spelen. Juist in Nederland, omdat Shell in Nederland al zeer actief is (van de productielocaties in Pernis en Moerdijk tot aan het hoofdkantoor in Den Haag), de energiemarkt goed kent en in Nederland snel en veel kan leren.

Hieronder een aantal voorbeelden hoe Shell inspeelt op de nieuwe kansen die de energietransitie biedt:

  • Bouw en exploitatie van de offshore windparken Borssele III en IV in de Noordzee;
  • Ontwikkeling van een zonne-energiepark in Moerdijk;
  • Inzet van LNG als schonere brandstof voor de scheepvaart of het zware wegverkeer;
  • Het leveren van CO2 uit de raffinaderij in Pernis aan de tuinders in het Westland;
  • Het leveren van restwarmte uit de raffinaderij in Pernis aan 16.000 Rotterdamse huishoudens;
  • Overname van NewMotion, een van Europa’s grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten;
  • Het plaatsen van elektrische snelladers langs een aantal grote snelwegen (Shell Recharge);
  • Samenwerking IONITY om een netwerk van snelste oplaadpunten in Europa te realiseren;
  • Aanbod voor zakelijke klanten om CO2-uitstoot van hun wagenpark te compenseren;
  • Ontwikkeling van een herbruikbare waterfles welke de volgende zaken ondersteunen: minder afval, minder plastic en minder armoede.

Samenwerking

Hierbij is samenwerking de sleutel tot succes. Samen met de overheid, met universiteiten en andere partners doen we onderzoek naar CO2-arme energietechnologieën. Door de krachten te bundelen vergroot je de kans om nieuwe oplossingen te vinden. Zo nodigt Shell mensen met goede ideeën om energievraagstukken op te lossen van harte uit om deze te delen via ons GameChanger-programma. Via dit programma kan Shell deze ideeën ondersteunen door middel van financiering of (technische) expertise.

Een ander voorbeeld is de New Energy Challenge, een initiatief van Shell, YES!Delft en Rockstart, waar beginnende Europese startups aan mee kunnen doen. De focus ligt hierbij op geïntegreerde energietechnologieën en smart energy solutions. De winnaar van afgelopen jaar is bijvoorbeeld Asperitas, die een technologie hebben ontwikkeld die het energieverbruik van datacenters met 50% kan laten dalen en de elektriciteit die gebruikt wordt kan zelfs worden omgezet in warmte.

Ten slotte investeert Shell Technology Ventures in bedrijven in de energiesector om de ontwikkeling en implementatie te versnellen van nieuwe technologieën die Shells werkzaamheden aanvullen.